Johan Huizinga 1872-1945

Johan Huizinga

Er zijn mensen die Johan Huizinga bewonderen om zijn ‘Herfsttij der middeleeuwen’ en ‘Erasmus’, er zijn er die hem bewonderen om ‘In de schaduwen van morgen’, ‘Geschonden wereld’ of ‘Homo Ludens’.

Actueel: Op donderdag 31 januari 2019, van 19.30 tot 21.30 uur vindt de informatieavond ‘Een wandeling langs het Damsterdiep!’ plaats. Alleen voor genodigden. Voor meer informatie download u de flyer.

Mijn belangstelling voor Huizinga begon bij zijn werk over de ‘historische sensatie’: een ervaring van het verleden in het heden, een ervaring met een echtheids- en eenheidskarakter. Hoe kan het dat een hoogstaand weten- schapper zo’n bijzondere – en wetenschappelijk omstreden – ervaring serieus neemt?

Zo is het gekomen dat ik in 2007 over Johan Huizinga ben gaan lezen, en ben blijven lezen. Buiten het gevoel dat ik bij Huizinga antwoord kan vinden op bepaalde vragen is de man voor mij een oriëntatiepunt in de geschiedenis geworden. Al stoeiend met Huizinga kwam ook de verbazing: hoe is het mogelijk dat iemand die zoveel voor Nederland heeft betekend niet wordt geëerd met een website? Vandaar! Met deze website wil ik een ode aan Johan Huizinga brengen. Het is naïef te denken dit alleen te kunnen, dit is een eerste opzet, uw reacties zijn nodig om deze website nader vorm te geven – uit te bouwen.

Jilles van den Doel