Johan Huizinga 1872-1945

Werken van Johan Huizinga

Dit overzicht van de werken van Johan Huizinga is met name samengesteld uit zijn boeken aangevuld met dissertaties en oraties. De ordening is gezocht in een thematische weergave welke discutabel is daar – bij het analyseren van zijn werk – diverse werken onder verschillende categorieën zijn onder te brengen. Gekozen is de winst van deze ordening, een overzicht op hoofdlijnen, meer te waarderen dan een meer gedetailleerde uitwerking. Verder is – voor zover mogelijk – een chronologische volgorde aangehouden.

1. Vroeg werk / vingeroefeningen

– Inleiding en opzet voor studie over licht en geluid (voorstel dissertatie) – 1896
– De vidûsaka in het Indisch toneel (dissertatie) – 1897
– Van den vogel Charadrius – 1903
– Over studie en waardering van het Buddhisme (aanvang privaatdocentschap) – 1903

2. Haarlem

– De opkomst van Haarlem – 1906
– Over de oudste geschiedenis van Haarlem – 1907
– Rechtsbronnen der stad Haarlem – 1911

3. Universiteit-gerelateerd

– Het aesthetisch bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen (oratie Groningen) – 1905
– Geschiedenis der Universiteit te Groninger – 1914
– Over historische levensidealen (oratie Leiden) – 1915

4. Amerika

– Mensch en menigte in Amerika – 1918
– Staatszin en zakengeest in Amerika – 1919
– Amerika dagboek – 1926 (uitgegeven 1993)
– Amerika levend en denkend – 1927

5. Late middeleeuwen met uitloop

– Herfsttij der Middeleeuwen (cultuurhistorisch) – 1919
– Erasmus (biografisch) – 1924

6. Cultuurhistorisch – algemeen

– Tien studiën – 1926
– Cultuurhistorische verkenningen – 1929
– De wetenschap der geschiedenis – 1937

7. Studie 12e eeuw (pre-gotische geesten)

– Alanus van Rijssel
– Johannes van Salisbury
– Abaelard

8. Cultuurkritisch

– Nederland’s Geestesmerk – 1934
– In de schaduwen van morgen – 1935
– Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving – 1939
– Patriotisme en nationalisme – 1940
– Geschonden wereld – 1943 (uitgegeven 1945)

9. Cultuurfilosofisch

– Homo Ludens – 1938

10. Cultuurhistorisch – 17e eeuw

– Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw – 1941

11. Autobiografisch

– Mijn weg tot de historie – 1943 (uitgegeven 1947)

12. Necrologisch c.q. biografisch

– Hendrik Kern – 1899
– Jan Veth – 1927
– Henri Pirenne – 1933One Comment

  1. Ruud Mooijman schreef:

    In de digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren zijn primaire en secundaire teksten van Johan Huizinga te raadplegen.
    http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=huiz003

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Couldn't connect to server